หน้าแรก

 

"ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง"

ตำบลภูเขาทองจะเก้าหน้า ถ้าประชาชนร่วมใจเสียภาษี

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษาทุกท่าน ยื่นแบบและชำระตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี

 

ไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียค่าปรับตามกฏหมาย

 

* ติดต่อกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โทร 0-4350-1911

 

Visitors: 2,725